Vinyl mastering

Print
De mastering is de laatste fase waar de kwaliteit van de opname kan worden beoordeeld en kan worden gecorrigeerd c.q. geoptimaliseerd. Voor vinylmastering is het belangrijk om de tracks in de juiste balans te zetten en daarnaast zo luid mogelijk te laten klinken voor mastering van het vinyl. Daarvoor is in de eerste plaats ervaring en vakmansschap nodig, maar zeker ook zeer geavvanceerde apparatuur zoals aanwezig bij DATAVOICE. De kracht van vinylmastering bij DATAVOICE  is dat de aangeboden overload aan audio   ( digitaal ) zodanig word aangepast aan de cuttinginstallatie ( analoog ) waardoor er een helder,dieper en breeder( lees warmer) audiobeeld in het vinyl zal ontstaan.

EQUIPMENTLIST